Inkoopadvies

Zorgorganisaties zullen de komende jaren financieel steeds meer onder druk komen te staan. Dit wordt veroorzaakt door lagere vergoedingen vanuit zorgkantoren, verzekeraars of de centrale overheid. Ook stijgen de kosten door onder andere wet- en regelgeving en wordt de kwaliteitsnorm voor de zorg verhoogd. Om de daadwerkelijke zorg te ontzien moet de focus worden verlegd naar de inkoop van alle indirecte (materiële) kosten. Met een goed inkoopadvies worden op korte termijn, en zeker ook op lange termijn, forse besparingen gerealiseerd. 

 

Omdat ons team veel ervaring heeft in het inkoopadvies voor verschillende marktsegmenten, doen wij u een concreet voorstel op basis van een korte analyse. In dit voorstel laten we u onderbouwd zien, welke kosten- en procesverbeteringen we hebben geconstateerd.

 

En we zijn bereid onszelf te verplichten dit resultaat te behalen. Een project is voor ons alleen geslaagd, wanneer het ook tot de door u gewenste resultaten leidt. Dit betekent dat u garanties krijgt op wat het inkoopadvies en eventuele projectkosten minimaal zullen opbrengen.

Inkoopbesparing op basis van draagvlak en tco

De Summit consultants willen zo vroeg mogelijk in het inkoopproces bij zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en andere organisaties in de gezondheidzorg, worden betrokken. Dit om zo het inkoopproces te verbeteren en de inkoopbesparing zo groot mogelijk te kunnen maken en Bij voorkeur in de fase waarin de specificatie van eisen en wensen wordt opgesteld. Hoe eerder de consultants worden betrokken, hoe beter het eindresultaat van het inkoopproces is. We maken, eventueel samen met uw inkoopmedewerkers, de prijs- en kwaliteitsvoorwaarden aan de hand van offerteaanvragen inzichtelijk voor de beslissers binnen uw organisatie. Aan de hand van zo’n aanbesteding wordt de business cases op basis van TCO (Total Cost of Ownership) opgesteld. Zo krijgen inkoopbesparingen draagvlak en worden de financiële en kwalitatieve gevolgen inzichtelijk gemaakt. Voorbeelden offerteaanvragen en inkoop aanbestedingen kunnen onder meer liggen op het vlak van ICT, Domotica, Voeding, Schoonmaak, PNIL, Medicatie, Onderhoud & Techniek.

 

 

Praktijkvoorbeeld Bekijk onze cases Brochure

Medische inkooppakketten

Bij de medische pakketten is specifieke kennis nodig van de producten en de apparatuur, maar ook van de wensen, eisen en zorgen van de artsen in het ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg (VVT) en de zorg in het algemeen.

 

 

Lees meer

 

Verplegende en verzorgende inkooppakketten

Summit Group heeft naast de Medische pakketten, ook zeer veel kennis en ervaring in de verplegende en verzorgende inkooppakketten die in een zorginstelling worden gebruikt.

 

 

Lees meer

 

Facilitaire inkooppakketten

Een onderdeel dat wordt onderschat als het gaat om de inkooppakketten in de Gezondheidszorg, is het inkopen van facilitaire pakketten.

 

 

Lees meer

 

ICT inkooppakketten

De toepassing van ICT in de zorg wordt ieder jaar belangrijker. Omdat dit een vakgebied is dat in principe redelijk ver van de zorg afstaat, wordt hier door de inkoopmanager bij het inkoopproject vaak onvoldoende aandacht gegeven.

 

 

Lees meer

 

Vastgoed, Onderhoud & Technische inkooppakketten

Een belangrijk onderdeel van de exploitatiebegroting van zorgorganisaties is de component Onderhoud van gebouwen en installaties. Summit Group het de benodigde specifieke kennis van werktuigbouwkundige, elektrotechnische en bouwkundige inkooppakketten.

 

 

Lees meer

 

Overige inkooppakketten

Voor ondersteunende afdelingen, zoals bijvoorbeeld P&O en Finance & Control zijn belangrijke inkooppakketten te definiëren waar wellicht niet direct aan gedacht wordt door de interim inkoper. Denk aan verzekeringen en de inkoop van uitzendkrachten. 

 

 

Lees meer

 

Gegarandeerd resultaat

Omdat ons team veel ervaring heeft in de verschillende markt- segmenten, doen wij u een concreet voorstel op basis van een korte analyse. In dit voorstel laten we u onderbouwd zien, welke kosten- en procesverbeteringen we hebben geconstateerd.

En we zijn bereid onszelf te verplichten dit resultaat te behalen. Een project is voor ons alleen geslaagd, wanneer het ook tot de door u gewenste resultaten leidt. Dit betekent dat u garanties krijgt op wat uw projectkosten minimaal zullen opbrengen.

 


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl