Inkoop en project management toezichthoudende domotica

Een van de specialisaties van Summit Group is het begeleiden van complete projecten op het gebied van toezichthoudende domotica. In de wandelgangen wordt dit ook het organiseren van Slimme Nachtzorg geschaard, maar in de huidige praktijk gaat dit veel verder dan dat. 

Het gaat om het optimaal ondersteunen van zorgprocessen door middel van toezichthoudende voor zowel overdag, als in de avond en nacht. Voorheen werd dit ondersteund door verpleegoproepsystemen voor zorgoproep, maar tegenwoordig zijn de toepassingen uitgebreider en wordt gesproken over smart sensoring en 3e generatie toezichthoudende domotica. Waar voorheen zoveel mogelijk informatie over cliënten aan de zorg moest worden afgeleverd bij zorgmedewerkers, is het tegenwoordig zaak dat alleen de relevante informatie wordt gecommuniceerd. 

Het gaat dan ook niet alleen meer om zorgoproep of het uitluisteren van bewoners of cliënten. Het gaat er nu om dat de status van een cliënt bekend is bij de zorg en wanneer een verandering in die status een risico vormt voor de cliënt zelf of zijn omgeving, dat dan een melding wordt verstuurd. Dit zoals vastgesteld in de Wet Zorg en Dwang: we doen niets, tenzij….

Door toepassing van 3e generatie domotica kunnen zorgprocessen efficiënter worden ingericht en kan de cliënt of bewoner veel meer regie op eigen leven worden gegeven. Daarbij dient de domotica zo te kunnen worden ingesteld dat die past bij de situatie van de bewoner of cliënt op dat moment.

De consultants van Summit Group zijn gespecialiseerd in de complete begeleiding van dergelijke trajecten voor instellingen in de gezondheidzorg zoals ziekenhuizen, ouderzorg instellingen, GGZ instellingen en instellingen voor Gehandicaptenzorg. Van belang is te weten dat Summit Group zelf geen producten en diensten levert en installeert. We verzorgen, namens de zorginstelling, het aanbestedingstraject op het gebied van domotica en zorgen ervoor dat de zorginstelling geleverd krijgt, waarvoor ze de opdracht hebben gegeven. Dit als intern project manager van het gekozen domotica systeem. Dus we begeleiden de domotica implementatie namens de zorginstelling en zorgen ervoor dat de functionele eisen en wensen op dit vlak geheel worden ingevuld.

Mogelijk resultaat: 10 tot 20% kostenreductie.


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl